จากบล็อกของถ้ำ

ใครจะพูดโลกหรือไม่

โดยสตีฟเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2010

วัฏจักรของการให้และการรับ

โดยสตีฟเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2010

ท้าทายมุมมองแบบดั้งเดิมของการสวดมนต์

ที่ยังไม่มีการสวดมนต์

โดยสตีฟเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2010