จากถ้ำบล็อก

ใครจะพูดต่อแผ่นดินโลก?

โดยสตีฟเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2010

วงจรของการให้และการรับ

โดยสตีฟเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2010

ท้าทายมุมมองแบบดั้งเดิมของการสวดมนต์

การสวดมนต์ยังไม่ได้ตอบ

โดยสตีฟเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2010